Draegerwerk AG & Co. KGaA - Đức

Dräger là công ty hàng đầu quốc tế trong lĩnh vực công nghệ y tế và an toàn. Công ty do gia đình sở hữu được thành lập tại Lübeck, Đức vào năm 1889. Trong năm thế hệ qua, Dräger đã phát triển thành một tập đoàn được giao dịch công khai trên toàn thế giới. Thành công lâu dài của công ty dựa trên bốn điểm mạnh chính của văn hóa định hướng giá trị: sự thân thiết với khách hàng, nhân viên chuyên nghiệp, đổi mới liên tục và cam kết về chất lượng vượt trội.