Doppel Farmaceutici (Ý)

Được thành lập vào năm 1994, Doppel ngày nay được công nhận là một trong những chuyên gia hàng đầu của Châu Âu về R&D và sản xuất theo hợp đồng. Nó có cơ sở vật chất hiện đại và năng lực khoa học cao nhất để phục vụ các khách hàng dược phẩm và dinh dưỡng quốc tế.