Doogkoo Pharm.Co, Ltd

Kể từ khi xây dựng nhà máy tổng hợp API vào năm 1985, Doogkoo Pharm đã nỗ lực hết mình trong việc sản xuất
các loại thuốc tuyệt hảo thông qua việc liên tục nghiên cứu sản phẩm và mở rộng đầu tư.