Deva Holding A.S

Deva Holding A.S được thành lập vào năm 1958, Deva là một trong những nhà sản xuất dược phẩm lâu đời nhất của Thổ Nhĩ Kỳ. Deva cung cấp nhiều loại sản phẩm sáng tạo và đa dạng với trải nghiệm chất lượng cao, mang lại cơ hội sống khỏe mạnh cho mọi người trên phạm vi toàn cầu.