Delpharm

Delpharm là công ty sản xuất các sản phẩm dược phẩm. Công ty sản xuất thuốc, vắc xin, thuốc tiêm, thuốc như siro, gel, viên nang,...