DANAPHA

1965: Xưởng Dược Trung Trung bộ chính thức được thành lập, mang mật danh K25
1975:Giải phóng Miền Nam. Xưởng chuyển về Thành phố Đà Nẵng
1976:Nhập với Xưởng Dược Quảng Nam, Xưởng Dược Quảng Đà, thành lập đơn vị mới với tên gọi Xí nghiệp Dược phẩm QN-ĐN
1982:Nhập thêm Công ty Dược phẩm QN-ĐN, chuyển thành Xí nghiệp Liên hợp Dược QN-ĐN
1988:Được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng II
1997:Gia nhập làm thành viên của Tổng công ty Dược Việt nam. Tên gọi mới là Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 5-Đà Nẵng
2007:Cổ phần hoá, chuyển thành Công ty CP Dược Danapha từ ngày 01/01/2007
2008:Danapha chỉ định Công ty TNHH KPMG – là đơn vị kiểm toán cho Danapha bắt đầu từ năm tài chính 2008, khẳng định Danapha hướng đến việc quản trị doanh nghiệp theo các chuẩn mực quốc tế
2009:Danapha chính thức thành lập Công ty Cổ phần Dược Danapha Nanosome (DANOSOME)
2010: Danapha khánh thành Nhà máy sản xuất Đông Dược đạt chuẩn GMP-WHO có quy mô hoàn thiện bậc nhất Việt Nam
2013: Danapha nhận Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn GMP - Ukraine
2015: Danapha được chứng nhận Doanh nghiệp khoa học công nghệ
2016: Danapha được chứng nhận đầu tư vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng với dự án đầu tư lên đến 1.500 tỷ
2017: Danapha 2017