Croma Pharma GmbH

Croma-Pharma GmbH là một công ty thuộc sở hữu gia đình của Áo có trụ sở tại Leobendorf, phía bắc Vienna. Công ty chuyên sản xuất công nghiệp ống tiêm axit hyaluronic và là một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực này.

Sau khi bán mảng kinh doanh nhãn khoa và chỉnh hình vào năm 2014, Croma chỉ tập trung vào y học thẩm mỹ tối thiểu.

Croma cung cấp một loạt các sản phẩm hiện đại trong y học thẩm mỹ xâm lấn tối thiểu.