Công ty TNHH TPCN LOHHA

1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

2. Ý NGHĨA CỦA TÊN “LOHHA”.

3. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA LOHHA:
Trong định hướng phát triển của mình, LOHHA phấn đấu trở thành Hệ thống bán lẻ Thực phẩm chức năng hàng đầu Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Đặt bước đi đầu tiên trong định hướng này, ngày 09/10/2007 cửa hàng LOHHA đầu tiên được ra đời tại số 79 Núi Trúc – Ba Đình. Trải qua bao thăng trầm, có lúc đã phải đóng của bớt các điểm bán để duy trì qua thời khủng hoảng, nhưng nhờ lòng kiên định cũng như định hướng phát triển đúng đắn, trong ba năm trở lại đây cùng với việc thay đổi chiến lược kinh doanh, song song với sự hỗ trợ của các đối tác, các nhà cung cấp và đặc biệt là các khách hàng thân quen, LOHHA đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, được đánh dấu qua những dấu mốc quan trọng: