Công ty TNHH Thảo Dược Thanh Hằng

Tên giao dịch: THANH HANG MEDICINAL HERBS LIMITED LIABILITY COMPANY
Tên viết tắt: TH MEDICINAL HERBS
Ngày cấp giấy phép: 01/04/2008
Ngày hoạt động: 01/04/2008
Giấp phép kinh doanh: 2400397762