Công ty TNHH Thảo dược Liên doanh Việt Mỹ

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên
Mã số thuế: 0108215868
Ngày cấp giấy phép: 05/04/2018
Ngày hoạt động: 03/04/2018 (Đã hoạt động 3 năm)
Trạng thái: Đang hoạt động