Công ty TNHH Sunny Inter Pharma

Tên giao dịch: SUNNY INTER PHARMA CO.,LTD
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên
Ngày cấp giấy phép: 03/08/2011
Ngày hoạt động: 14/07/2011 (Đã hoạt động 9 năm)
Trạng thái: Đang hoạt động