Công ty TNHH Sản xuất Thương Mại Dịch vụ Vinatha

Công ty TNHH Sản xuất Thương Mại Dịch vụ Vinatha có tên quốc tế là Vinatha Services Trading Production Company Limited. Công ty TNHH Sản xuất Thương Mại Dịch vụ Vinatha bắt đầu hoạt động ngày 22-12-2020.