Công ty TNHH sản xuất DP Công nghệ cao NanoFrance

Công ty TNHH sản xuất DP Công nghệ cao NanoFrance được thành lập vào năm 2015. Công ty TNHH sản xuất DP Công nghệ cao NanoFrance mang đến cho khách hàng những sản phẩm công nghệ cao kết hợp giữa tinh hoa truyền thống và y học hiện đại, gắn kết lợi ích của doanh nghiệp với sức khỏe cộng đồng và sự phát triển của xã hội.