Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Phú Khang

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Một Thành Viên Thiết Bị Y Tế Phú Khang