Công ty TNHH Một Thành Viên Vắc Xin và Sinh phẩm Nha Trang (BIOPHARCO)

Công ty TNHH Một Thành Viên Vắc Xin và Sinh phẩm Nha Trang (BIOPHARCO)

Công Ty TNHH Một Thành Viên Vắc Xin Và Sinh Phẩm Nha Trang - BIOPHARCO

Mã số thuế 4200451832

Đăng ký & quản lý bởi Cục Thuế Tỉnh Khánh Hoà

Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu