Công ty TNHH Một Thành Viên Vắc xin Pasteur Đà Lạt

Công ty TNHH Một Thành Viên Vắc xin Pasteur Đà Lạt tiền thân là Viện Pasteur Đà Lạt, được thành lập năm 1936 theo đề xuất của bác sỹ Alexandre Yersin. Công ty TNHH Một Thành Viên Vắc xin Pasteur Đà Lạt đã đi sâu vào tâm trí, chiếm được sự tín nhiệm, tin dùng sản phẩm và dịch vụ của hàng triệu người dân Việt Nam.