Công Ty TNHH Dược Phẩm Winpharma ( WINPHARMA CO.,LTD)

Tên công ty: Công Ty TNHH Dược Phẩm Winpharma
Tên giao dịch: WINPHARMA CO.,LTD
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên
Ngày cấp giấy phép: 30/09/2015
Ngày hoạt động: 30/09/2015 (Đã hoạt động 5 năm)
Trạng thái: Đang hoạt động