Công ty TNHH Dược Phẩm USA - N.I.C (USA - NIC PHARMA)

Công Ty Dược Phẩm USA - NIC Pharma được thành lập ngày 23-02-2004 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4102020303 do Sở Kế Hoạch Đầu Tư Tp. HCM cấp ngày 23/02/2004, là một trong những công ty sản xuất Dược phẩm đầu tiên được Tổ chức Y tế thế giới WHO cấp chứng chỉ GMP-WHO.

Nhà máy Sản Xuất, Hệ thống kho và Phòng Kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn WHO-GMP/GLP/GSP, bao gồm 3 Bộ phận chính :

- Bộ Phận Sản Xuất.

- Bộ Phận Kiểm Tra Chất Lượng.

- Bộ Phận Đảm Bảo Chất Lượng.

Lĩnh vực hoạt động:

- Sản xuất, mua bán Dược phẩm.

- Sản xuất mua bán Mỹ phẩm, trang thiết bị - dụng cụ Y tế.

- Mua bán chế biến thực phẩm chức năng.