Công Ty TNHH Dược Phẩm Pharland Nauy

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHARLAND NAUY

Mã số thuế: 0108861413

Ngày hoạt động: 12/08/2019

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Ngành nghề chính: Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh