Công ty TNHH dược phẩm Nam Á (NAM A DRT CO., LTD)

Tên doanh ngiệp:
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM NAM Á
Tên giao dịch:NAM A DRT CO., LTD
Mã số thuế:0101412458
Ngày cấp:28/10/2003
Tình trạng hoạt động:Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)