Công Ty TNHH Dược Phẩm Hải Linh (HALIFA)

Tên công ty: Công Ty TNHH Dược Phẩm Hải Linh
Tên giao dịch: HALIFA
Mã số thuế: 0800288669
Tình trạng hoạt động: Người nộp thuế đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Hải Dương
Ngày cấp giấy phép: 07-07-2004