Công ty TNHH Dược Phẩm Hà Thành

Tên giao dịch: FAMIC CO., LTD.
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên
Ngày cấp giấy phép: 19/10/1992
Ngày hoạt động: 19/10/1992 (Đã hoạt động 27 năm)
Trạng thái: Đang hoạt động