Công ty TNHH dược phẩm Bimex

Công ty TNHH dược phẩm Bimex được cấp giấy phép ngày 23-04-2015. Công ty TNHH dược phẩm Bimex có mã số thuế là 0900917737.