Công ty TNHH Dược Nguyên Sinh

Công ty TNHH Dược Nguyên Sinh được thành lập tháng 03 năm 2012. Dược Nguyên Sinh luôn luôn cam kết đem đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng, có hiệu quả điều trị cao. Do vậy công ty chỉ tập trung phát triển chuyên sâu cho sản phẩm, chứ không tập trung phát triển theo số lượng sản phẩm. Toàn bộ các mặt hàng của công ty đã có chân hàng trên thị trường từ năm 2013.