Công ty TNHH Dược – Mỹ phẩm Đắk Tín

Công ty TNHH Dược – Mỹ phẩm Đắk Tín được thành lập năm 2007, với nhà máy sản xuất thực phẩm chức năng công nghệ cao có diện tích 1000m2, với sông suất 300 tấn/năm tại số 8, Đường 100, phường Tân Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Công ty TNHH Dược – Mỹ phẩm Đắk Tín là công ty chuyên sản xuất thực phẩm chức năng.