CÔNG TY TNHH ADC

Năm 1999: Công ty TNHH ADC được thành lập chính thức vào ngày 9.9.1999, do ông Võ Minh Tấn làm Tổng Giám Đốc, bước đầu hoạt động từ một nhà phân phối thuốc BVTV.

Năm 2001: Công ty ADC mở rộng phát triển dựa trên cơ sở hoạt động sản xuất trong ngành phân bón.
Năm 2004: Quyết định đầu tư nghiên cứu trong lĩnh vực giống cây trồng.

Năm 2005: Nhận thấy tiềm năng trong việc chiết xuất dược liệu từ các giống thảo dược của Việt Nam, ADC đã tiến thêm một bước trong việc hình thành ADC Pharma. Tính đến thời điểm này thì đây là một trong những chiến lược đúng đắn giúp ADC Pharma gặt hái được nhiều thành công.

Năm 2006: Tiến thêm một bước trong việc phát triển ngành thực phẩm – thủy sản.

Năm 2009: Thành lập Câu Lạc Bộ Nông Dân ADC.

Năm 2012: Triển khai và thực hiện thành công chương trình “Cánh đồng mơ ước”.

Năm 2013: ADC chính thức hoàn thiện quy trình khép kín, tạo chuỗi giá trị cao cho sản phẩm gạo sạch với ADC Rice.

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Đặt nền tảng từ ngành thuốc bảo vệ thực vật, với tầm nhìn dài hạn cùng quan điểm phát triển bền vững, ADC Group đã mạnh dạn đầu tư sang lĩnh vực  sản xuất phân bón & giống cây trồng, tiếp theo đó là chiến lược mở rộng đa ngành nghề, đa lĩnh vực, bao gồm: Lúa Gạo, Dược phẩm, Thực phẩm, Thủy sản và Nông nghiệp.