Công ty Liên doanh Dược phẩm Éloge France Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM ÉLOGE FRANCE VIỆT NAM
Tên giao dịch: ÉLOGE FRANCE VIETNAM
Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần
Ngày cấp giấy phép: 11/06/2008
Ngày hoạt động: 01/10/2006 (Đã hoạt động 14 năm)
Trạng thái: Đang hoạt động