Công ty CP Dược phẩm Nhất Lộc

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHẤT LỘC
Mã số thuế: 0106723496
Tình trạng hoạt động: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục thuế Quận Hoàng Mai
Ngày cấp giấy phép: 22/12/2014
Ngày bắt đầu hoạt động: 22/12/2014