Công ty Công ty cổ phần Dược TW - Medipharco

Tên Công ty: Công Ty Cổ Phần Dược Trung Ương Medipharco – Tenamyd & Liên Doanh
Tên giao dịch: MEDIPHARCO
Mã số doanh nghiệp: 3300101406- Đăng kí thay đổi lần thứ 5 ngày 26/5/2014
Lĩnh vực sản xuất kinh doanh: Sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu trực tiếp các loại thuốc chữa bệnh, dụng cụ vật tư trang thiết bị y tế, sản phẩm vệ sinh, sản phẩm dinh dưỡng, sản phẩm sinh học, mỹ phẩm, tinh dầu, hương liệu, Đầu tư Tài chính; Dịch vụ nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận ; Kinh doanh bất động sản , quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Sản xuất kinh doanh rượu; Dịch vụ bảo quản Thuốc chữa bệnh