Công Ty Cổ Phần Y Dược Tâm Phúc (Tâm Phúc Pharma)

Mã số thuế: 0106633595.
Ngày hoạt động: 2014-09-06.
Tình trạng: Đang hoạt động.