Công ty Cổ phần Thương mại Dược phẩm Quang Minh (QM.MEDIPHAR)

Giới Thiệu

Công ty CPTM Dược Phẩm Quang Minh – QM.MEDIPHAR tiền thân là Cty bao bì Y Tế Đức Thịnh.

Cty Quang Minh có mối quan hệ đối tác chặt chẽ với 64 khách hàng là cty nhà nước, cty CP, 90 công ty TNHH, DNTN và trên 2.000 nhà thuốc trên cả nước. Cty có 49 mặt hàng tự nghiên cứu SX đã tham gia vào việc chữa bệnh cho cộng đồng tăng thêm uy tín cho các thầy thuốc sử dụng sản phẩm để điều trị cho bệnh nhân – được Bộ Y Tế cho phép lưu hành toàn quốc. Trong đó 35 mặt hàng có uy tín, kinh doanh có lãi. 100% sản phẩm của công ty đều đã được bảo hộ độc quyền tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ. Nhiều mặt hàng chiến lược đứng vững trên thị trường mặc dù có sự cạnh tranh khốc liệt như :

Lịch Sử