Công ty cổ phần SPM

Phát triển mạnh mẽ từ một nhà phân phối dược phẩm, Công ty Cổ phần SPM hiện là nhà sản xuất và phân phối dược phẩm hàng đầu Việt Nam.

CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG

Chứng nhận ISO 4001:2004 Chứng nhận GMP-WHO Chứng nhận ISO 9001:2000

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT

Dây chuyền công nghệ hiện đại, được đầu tư và tăng trưởng liên tục để đáp ứng đầy đủ nhu cầu của thị trường. Đảm bảo qui định GMP-WHO, chất lượng sản phẩm.

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT

Dây chuyền công nghệ hiện đại, được đầu tư và tăng trưởng liên tục để đáp ứng đầy đủ nhu cầu của thị trường. Đảm bảo qui định GMP-WHO, chất lượng sản phẩm.

HỆ THỐNG KHO HÀNG

Sử dụng hệ thống máy lạnh công suất lớn, các nhà kho SPM được đảm bảo nhiệt độ thích hợp, đúng tiêu chuẩn bảo quản dược phẩm.