Công ty cổ phần Sinh học Dược phẩm Ba Đình (Babiophar ., JSC)

Công ty cổ phần Sinh học Dược phẩm Ba Đình (BABIOPHAR)

Mã số thuế: 2300275908

Tên giao dịch: Ba Dinh Biotech Pharmaceutical Joint Stock Company.

Tên viết tắt: Babiophar ., JSC

Ngày cấp giấy phép: 01/04/2006

Ngày hoạt động: 01/04/2006

Giấp phép kinh doanh: 2300275908