Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Hồng Bàng

Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Hồng Bàng được thành lập ngày 28/12/2007 với sứ mệnh mang đến những sản phẩm chăm sóc sức khỏe có nguồn gốc từ thiên nhiên kết hợp với tinh hoa của khoa học hiện đại.

Quá trình hoạt động và phát triển

– Định hướng hoạt động ban đầu: Thành lập Công ty sản xuất và thương mại hợp tác trong nước và quốc tế về Thực phẩm chức năng

– Ngày 31/10/2014: Chi nhánh Hồng Bàng tại Phú Thọ được thành lập

– Đến năm 2015: Định hướng chính về sự phát triển của công ty là sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, các sản phẩm hóa mỹ phẩm

– Tháng 4/2016: Nhà máy sản xuất của Hồng Bàng tại Chi nhánh Phú Thọ chính thức đi vào hoạt động.

Sản phẩm

– Năm 2008 có 5 sản phẩm: Hộ Tạng Đường, Ích Tâm Khang, Phụ Bì Khang, Minh Nhãn Khang, Hòa Hãn Linh.

– Năm 2010 có 15 sản phẩm: Kim Đởm Khang, Ỷ Lan, Nữ Vương, Linh Tự Đan

– Năm 2013 có 23 sản phẩm:  Explaq, Azacné.

– Năm 2015 có 30 sản phẩm: Hộ Trí Vương, Gel Su bạc, Kem đánh răng Vsmile.

Nhân sự

– Năm 2008 có gần 20 cán bộ nhân viên (chưa có nhà máy, chi nhánh).

– Từ năm 2010 đến 2015: Nhân sự ổn định và duy trì ở mức trên 30 cán bộ nhân viên

– Đến năm 2016: Tổng số cán bộ công nhân viên giữ ở mức gần 80 người.