Công ty Cổ phần Oceanpharma

CÔNG TY CỔ PHẦN OCEANPHARMA

Tên quốc tế OCEANPHARMA JOINT STOCK COMANY

Mã số thuế 0106114423

Ngày hoạt động 2013-03-01

Quản lý bởi Chi cục Thuế Quận Hà Đông

Loại hình DN Công ty cổ phần ngoài NN

Tình trạng Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)