Công ty cổ phần Korea United Pharm. Int’ L - Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Korea United Pharm Int'l 
Mã số thuế: 3700372898
Tên giao dịch: KOREA UNITED PHARM INT'L JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt: KUPI JSC
Ngày cấp giấy phép: 21/05/2001
Ngày hoạt động: 12/04/2007
Giấp phép kinh doanh: 463033000249
Ngành nghề chính: Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu