Công ty cổ phần kinh doanh và thương mại Vĩnh Phát (VIPHACO B&T.,JSC)

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ THƯƠNG MẠI VĨNH PHÁT
Tên giao dịch: VIPHACO B&T.,JSC
Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần
Ngày cấp giấy phép: 23/06/2011
Trạng thái: Đang hoạt động