Công ty Cổ phần Hoá - Dược phẩm Mekophar (Mekophar)

Được thành lập từ năm 1975, với tên gọi là Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 24, là đơn vị thành viên của Tổng công ty Dược Việt Nam.

Đến năm 1985 Xí nghiệp sáp nhập với Xí nghiệp dược phẩm Trung ương 22, đổi tên thành Xí nghiệp dược phẩm Trung ương 24 - MEKOPHAR.

Năm 1993, Xí nghiệp liên doanh với công ty Woopyung - Hàn Quốc thành lập công ty liên doanh Woopyung - Mekophar, sản xuất nguyên liệu kháng sinh bán tổng hợp như: Amoxicilin, Ampicilin. 

Năm 2000, Xí nghiệp dược phẩm Trung ương 24 mua lại toàn bộ phần vốn của đối tác liên doanh và Công ty liên doanh Woopyung-Mekophar trở thành phân xưởng sản xuất Kháng sinh Bêta lactam của Xí nghiệp dược phẩm TW 24.

Năm 2001,Công ty chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Hoá - Dược phẩm Mekophar. (Theo Quyết định số 1589/QĐ-TTg, ngày 19/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 24 - đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Dược Việt Nam thành Công ty cổ phần). Chính thức chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, với vốn điều lệ ban đầu là 36 tỷ VNĐ.

Năm 2003, công ty đã góp vốn thành lập Bệnh viện đa khoa An Sinh và Bệnh viện đã đi vào hoạt động ngày 07/05/2006.

Năm 2006, công ty phát hành cổ phiếu lần đầu (IPO) ra công chúng. Mã chứng khoán MKP, tăng vốn điều lệ lên 84 tỷ VNĐ.

Năm 2008, thành lập Ngân hàng tế bào gốc MekoStem (theo quyết định số 4001/UBND-VX do UBND Tp.Hồ Chí Minh ban hành ngày 25/06/2008) và được Bộ Y tế cấp giấy phép hoạt động (số 3144/QĐ-BYT) ngày 30/08/2011.