Công ty cổ phẩn Dược phẩm Vinacare

Công ty cổ phần dược phẩm Vinacare được thành lập vào năm 2007.

CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM

Mục tiêu của công ty là đưa ra thị trường các sản phẩm có chất lượng hiệu quả tốt nhất theo các công trình nghiên cứu khoa học đã được công bố, thẩm định và phản biện. Bên cạnh đó lý luận và phương pháp của Y học tự nhiên là nền tảng cho những nghiên cứu của VINACARE nhằm đưa ra thị trường những sản phẩm tốt nhất từ thảo dược thiên nhiên dựa trên hệ thống hóa lý luận, các nghiên cứu từ hàng ngàn năm của y học Phương Đông và Phương tây về tác dụng trị bệnh của các thảo dược; lý luận về chuyển dịch và cân bằng tế bào của y học hiện đại từ đó xây dựng nên phương pháp sử dụng thảo dược điều trị bệnh độc đáo của riêng mình cho tác dụng nhanh chóng, hiệu quả và an toàn.