Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 3

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 tiền thân là Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 3 trực tthuộc Tổng Công ty Dược Việt Nam. Xí nghiệp Dược phẩm Trung Ương 3 thành lập và hoạt động từ ngày 11/02/1962 theo quyết định số: 143/BYT-TC của Bộ Y tế - Tài chính và được tách ra từ Xí nghiệp Dược phẩm Trung Ương 1, tiền thân là xưởng bào chế do ba viện bào chế gộp lại:

           Xí nghiệp Dược phẩm Trung Ương 3 với nhiệm vụ bào chế, sản xuất thuốc đông dược phục vụ sức khỏe của nhân dân trong nước và xuất khẩu. Đến năm 1993 theo nghị định 388/HĐBT ngày 07/05/1992 của Hội đồng Bộ trưởng, Bộ Y tế cho phép thành lập lại (Theo quyết định số: 403/BYT-QĐ ngày 22/04/1993) là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Dược Việt Nam, với chức năng sản xuất kinh doanh dược phẩm, phục vụ nhu cầu phòng và chữa bệnh của nhân dân. Đến 01/12/2003 theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, được chuyển thành Công ty cổ phần với tên: Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương Foripharm, và sau đó được đổi tên thành Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3. Và từ đó thương hiệu “Dược phẩm TW3” từng bước khẳng định vị thế của mình trên đấu trường dược trong nước cũng như vươn ra ngoài thế giới.

           Hoạt động sản xuất của Công ty diễn ra tại nhà máy Nam Sơn với hai nhà máy sản xuất thuốc Tân dược và Thuốc từ dược liệu đạt tiêu chuẩn GMP – WHO (thực hành tốt sản xuất thuốc). Bên cạnh đó, phòng kiểm nghiệm thuốc đạt tiêu chuẩn GLP (thực hành tốt kiểm nghiệm thuốc), tổng kho đạt tiêu chuẩn GSP (thực hành tốt bảo quản thuốc) do Cục Quản lý Dược Việt Nam cấp. Hai nhà máy cùng phân xưởng chế biến dược liệu được vận hành với công suất tối đa đảm bảo đúng thời gian cung cấp hàng hóa cho khách hàng. 
  Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, biết bao mồ hôi công sức dựng xây của các thế hệ đã từng làm việc và cống hiến cho công ty để ngày hôm nay, Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 đã trở thành một đơn vị vững mạnh, nòng cốt trong hệ thống Tổng Công ty Dược Việt Nam. Tiếp tục duy trì, kế tục những tinh hoa của lịch sử 53 năm dựng xây và phát triển, lãnh đạo, cán bộ công nhân viên của Dược phẩm Trung Ương 3 ngày hôm nay quyết tâm giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết, sự tận tâm để làm ra các sản phẩm chất lượng tốt nhất. Mỗi một sản phẩm chính là một người con tinh thần, là kết quả kết tinh từ những giọt mồ hôi của sự nỗ lực. Tâm huyết của chúng tôi gửi trọn trong từng sản phẩm. Đó chính là giá trị đạo đức doanh nghiệp mà chúng tôi xây dựng trong suốt 53 năm qua và kế thừa cho những năm tiếp theo.