Công ty cổ phần dược phẩm Thanh Liêm Medipharma

Công ty cổ phần dược phẩm Thanh Liêm Medipharma chính thức hoạt động vào năm 2016. Công ty cổ phần dược phẩm Thanh Liêm Medipharma là công ty chuyên sản xuất thuốc, hoá dược, dược liệu, thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng,...