Công ty Cổ phần Dược phẩm SANTEX (SANTEX PHARMA.,JSC)

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SANTEX
Tên giao dịch: SANTEX PHARMA.,JSC
Mã số thuế: 0106910400
Tình trạng hoạt động: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Ngày cấp giấy phép: 27/07/2015
Ngày bắt đầu hoạt động: 21/07/2015
Ngày nhận TK: 16/07/2015