Công Ty Cổ Phần Dược phẩm Quốc Tế USA -Việt Nam (USA Pharma)

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM USA

Tên giao dịch: USA PHARMA., JSC

Mã số thuế: 0105776174

Tình trạng hoạt động: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)

Ngày cấp giấy phép: 16/01/2012

Ngày bắt đầu hoạt động: 17/01/2012