Công ty cổ phẩn dược phẩm QD Meliphar

Công ty cổ phẩn dược phẩm QD Meliphar được thành lập từ ngày 8/4/2003. Công ty cổ phẩn dược phẩm QD Meliphar với khu văn phòng hiện đại, khu nhà ăn cho tập thể công nhân viên đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Đặc biệt, nhà máy Meliphar được xây dựng theo tiêu chuẩn GMP-WHO trên nền diện tích khoảng 13.000 m2 xung quanh là khuôn viên với cây cảnh, hàng rào hoa, cây xanh, rau xanh … như một khuôn viên sinh thái trong lành.