Công ty cổ phần dược phẩm Pulipha

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Pulipha có mã số thuế 0801217614, được cấp giấy phép hoạt động vào năm 2017. Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Pulipha hiện đang có ngành nghề chính là  "Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu".