Công ty Cổ phần Dược phẩm Phú Khánh

Công Ty Cp Dược Phẩm Phú Khánh

Công ty Cổ phần Dược Phẩm Phú Khánh được thành lập vào đầu năm ức năng chính cua công ty là nhập khẩu và phân phối thục phẩm chức năện nay công ty đang là nhà phân phối độc quyền những sản phẩm sau: Nacurgo, Migrin , Niệu Bảo , Nhũ Đan, Lá tắm và thảo mộc gội đầu