Công ty cổ phần dược phẩm OShii

Công ty cổ phần dược phẩm OShii có tên tiếng anh là OSHII PHARMACEUTICALS .,JSC. Công ty cổ phần dược phẩm OShii bắt đầu hoạt động từ ngày 29/08/2014