Công ty cổ phần dược phẩm Linh Đạt

Công ty Cổ phần Dược phẩm Linh Đạt được thành lập ngày 04 tháng 08 năm 2008

Công ty Linh Đạt muốn trở thành một Công ty có chất lượng dịch vụ phục vụ chuyên nghiệp trong ngành Dược của đất nước, luôn luôn nâng cao chất lượng phục vụ tới khách hàng.