Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa (Khapharco)

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA ĐÃ VINH DỰ ĐƯỢC TRAO TẶNG NHIỀU GIẢI THƯỞNG UY TÍN, ĐƯỢC VINH DANH LÀ DOANH NGHIỆP " HÔI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG " LÀ MỘT THƯƠNG HIỆU UY TÍN TRONG NGÀNH DƯỢC.