Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội

Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội thành lập ngày 01/01/2003. Theo quyết định 8103/-QĐ-UB Ngày 27/11/2002 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Xí nghiệp Dược phẩm Hà Nội thành Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội. Vốn điều lệ ban đầu là 7.900.000.000 đ (mệnh giá 100.000đ/cổ phần). Tỷ lệ sở hữu Nhà nước 40% do Sở tài chính và Sở Y Tế Hà Nội quản lý, cổ đông khác 60%

Công ty có trụ sở chính tại 170 La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội. Nhà máy sản xuất tại Lô 15 KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội. đat tiêu chuẩn GMP-WHO, Cục quản lý Dược-Bộ Y Tế cấp {giấy chứng nhận GMP, GLP, GSP...} lần đầu ngày 02/12/2009, cứ 03 năm thẩm định và cấp lại một lần đến nay.

Ngày 18/12/2009 Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ra quyết định số 6603/QĐ-UB về việc tạm giao Công ty Sản xuất Kinh doanh Đầu tư và Dịch vụ Việt Hà và quyết định chính thức giao số 5834/QĐ-UB ngày 26/9/2013 quản lý cổ phần Nhà nước  40% tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội

Ngày 31/07/2012 Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường thông qua tăng vốn điều lệ lên 62,909, 000,000 đ (mệnh giá 10.000đ/cổ phần). Tỷ lệ sở hữu Nhà nước 40% do Công ty TNHH MTV  Đầu tư Việt Hà quản lý, cổ đông khác 60%

Ngày 22/03/2018 Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 16/2018/GCNCP-VSD về việc nhận lưu ký cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội,. Mã chứng khoán DHN.